Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-12 ta' Diċembru 2012 - Lebedef vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-70/11) 

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Proċedura ta' evalwazzjoni 2008 - Eżenzjoni part-time għal skopijiet ta' rappreżentazzjoni sindakali - Rapport ta' evalwazzjoni li jkopri l-funzjonijiet eżerċitati fid-dipartiment assenjat - Konsultazzjoni tal-grupp ad hoc - Nomina skont ir-Regolamenti tal-Persunal - Nomina sindakali - Rikors manifestament infondat fid-dritt)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Giorgio Lebedef (Senningerberg, il-Lussemburgu) (rappreżentant: F. Frabetti, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: C. Berardis-Kayser u G. Berscheid, aġenti)

Suġġett

Talba sabiex jiġi annullat ir-rapport ta' evalwazzjoni tar-rikorrent għall-perijodu mill-1 ta' Jannar 2008 sal-31 ta' Diċembru 2008.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament infondat fid-dritt.

G. Lebedef għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u l-ispejjeż tal-Kummissjoni Ewropea.

____________

1 - ĠU C 282, 24.09.2001, 52.