Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 12. decembra 2012 - Lebedef proti Komisiji

(Zadeva F-70/11)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevalno obdobje za leto 2008 - Izjeme za delo s polovičnim delovnim časom za namen sindikalnega zastopanja - Ocenjevalno poročilo, ki zajema naloge, opravljene na razporejenem delovnem mestu - Posvetovanje ad hoc skupine - Statutarno imenovanje - Sindkilno imenovanje - Tožba, ki je očitno nedopustna in očitno brez pravne podlage)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Berardis-Kayser in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za tožečo stranko za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008

Izrek

1)    Tožba se zavrne kot očitno neutemeljena.

2)    G. Lebedef nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

____________

1 - UL C 282, 24.9.2011, str. 52.