Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 8.5.2013 – Z v. Euroopan unionin tuomioistuin

(Asia F-71/11)1

(Henkilöstö – Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Z (Luxemburg, Luxemburg)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin (asiamies: A. V. Placco)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kantajasta ajanjaksolta 1.1.2007–31.12.2007 laaditun arviointikertomuksen kumoamisesta sekä vastaajan velvoittamisesta korvaamaan aineeton vahinko.

Määräysosa

Kanteesta asiassa F-71/11, Z vastaan Euroopan unionin tuomioistuin, ei ole syytä lausua.

Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 355, 3.12.2011, s. 30.