Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. május 8-i végzése

Z kontra Bíróság

(F-71/11. sz. ügy)1

„Közszolgálat – Okafogyottság”

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Z (Luxembourg, Luxemburg)

Alperes: az Európai Unió Bírósága (képviselő: A. V. Placco meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A 2007. január 1-je és 2007. december 31-e közötti időszakra vonatkozó értékelő jelentés megsemmisítése, valamint az alperes nem vagyoni kártérítés megfizetésére való kötelezése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

Az F-71/11. sz., Z kontra Bíróság ügyben benyújtott keresetről nem szükséges határozni.

A felperes maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Unió Bírósága részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 355., 2011.12.3., 30. o.