Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 8 mei 2013 – Z / Hof van Justitie

(Zaak F-71/11)1

(Openbare dienst – Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Z (Luxemburg, Luxemburg)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Unie (vertegenwoordiger: A. V. Placco, gemachtigde)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het beoordelingsrapport over de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 alsmede verzoek om de verwerende partij te veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de immateriële schade

Dictum

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het beroep in zaak F-71/11, Z/Hof van Justitie.

De verzoekende partij zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

____________

1 PB C 355 van 3.12.2011, blz. 30.