Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 12. ledna 2012 – Schreiber v. Komise

(Věc F-68/11)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 282, 24.9.2011, s. 52.