Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 27.3.2007 - Manté v. neuvosto

(Asia F-87/06)1

(Henkilöstö - Palkkaus - Asettautumiskorvaus - Kansallinen asiantuntija, joka on nimitetty virkamieheksi - Perusteettoman edun palauttaminen - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli:ranska

Asianosaiset

Kantaja: Thierry Manté (Woluwe-Saint-Pierre, Belgia) (edustajat: asianajaja S. Rodrigues ja asianajaja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Simm ja I. Sulce)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensinnäkin neuvoston nimittävän viranomaisen 22.8.2005 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kieltäydytään myöntämästä kantajalle, joka on ensin ollut kansallinen asiantuntija ja josta sittemmin on tullut Euroopan yhteisöjen virkamies, asettautumiskorvausta ja jossa määrätään sen takaisinperintä, ja toiseksi vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaa Mantélle puolet hänen oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 237, 30.9.2006, s. 19.