Language of document :

Acţiune introdusă la 5 iunie 2007 - Marcuccio/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-84/06)

Limba de procedură: italiana

Părţile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avvocato)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei de respingere a cererii din 20 iunie 2005, trimisă de reclamant la 21 iunie 2005 la biroul lichidatorului Sistemului comun de asigurări de boală al Comunităţilor Europene;

anularea, în măsura necesară, a decontului din 18 iulie 2005;

anularea, în măsura necesară, a deciziei implicite a autorităţii împuternicite să facă numiri prin care se respinge reclamaţia formulată de reclamant la 23 decembrie 2005;

obligarea pârâtei la plata către reclamant, cu titlu de diferenţă de decont până la 100 % din cheltuielile medicale suportate de acesta, a căror decontare a solicitat-o Sistemului comun la 20 iunie 2005, sau cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul produs de comportamentul nelegal al pârâtei faţă de reclamant, a diferenţei dintre suma plătită deja reclamantului cu titlu de decont al cheltuielilor medicale și suma totală reprezentând cheltuielile medicale, mai exact 89,56 EUR, sau o altă sumă mai mare sau mai mică pe care Tribunalul o va considera justă, în baza unuia sau ambelor titluri;

obligarea pârâtei la plata către reclamant a dobânzilor de întârziere, în valoare de 10 % pe an, cu capitalizare anuală, de la 21 iunie 2005 până la plata efectivă sau în valoarea, cu capitalizarea și începând cu dies a quo pe care Tribunalul le va considera juste, pentru suma de 89,56 EUR sau pentru o altă sumă mai mare sau mai mică pe care Tribunalul o va considera justă, cu titlu de diferenţă de decont până la 100 % din cheltuielile medicale;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În susţinerea cererii sale, reclamantul invocă următoarele trei motive:

1) lipsa absolută a motivării, și pentru lipsă a examinării, în măsura în care nu se înţelege motivul pentru care Comunitatea nu a acordat reclamantului decontarea cheltuielilor medicale în proporţie de 100 %, ci numai parţial. În plus, ar fi evident că administraţia nu ar fi examinat în mod corespunzător dosarul referitor la cererea reclamantului din 20 iunie 2005, la nevoie ţinând cont de toate elementele pe care acesta le furnizase;

2) încălcarea legii, întrucât, în conformitate cu articolul 72 din Statutul funcţionarilor, starea de sănătate a reclamantului ar fi de natură să dea naștere dreptului la decontarea în proporţie de 100 % a cheltuielilor medicale;

3) încălcarea obligaţiei de solicitudine și a celei de bună administrare, având în vedere că din totalitatea faptelor cauzei ar rezulta că pârâta ar fi omis să ţină cont de interesele reclamantului, ar fi efectuat mai multe acte și ar fi săvârșit mai multe fapte conexe care, din cauza caracterului lor nelegitim și a intervalului de timp considerabil în care au avut loc, ar constitui o încălcare a respectivelor obligaţii, dintre care a doua este, de altfel, prevăzută la articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

____________