Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 21. decembra 2006 - Pantalis/Komisia

(vec F-88/06)1

Jazyk konania: gréčtina

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci v dôsledku zmierlivého vyriešenia sporu.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 281, 18.11.2006, s. 44.