Language of document :

2007 m. spalio 9 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas Bellantone prieš Audito Rūmus

(Byla F-85/06)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Laikinasis tarnautojas, paskirtas pareigūnu - Įspėjimas apie tarnybos pasibaigimą - Išeitinė išmoka - Dienpinigiai - Turtinė žala)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Gerardo Bellantone (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokatų T. Bontinck ir J. Feld

Atsakovas: Europos Bendrijų Audito Rūmai, atstovaujami T. Kennedy, J.-M. Stenier ir G. Corstens

Bylos dalykas

2006 m. kovo 30 d. Audito Rūmų generalinio sekretoriaus sprendimo, kuriuo buvo atmestas ieškovo, buvusio laikinojo tarnautojo, paskirto pareigūnu, skundas dėl išmokos, susijusios su papildomu įspėjimu, išeitinės išmokos ir dienpinigių skirtumo išmokėjimo, panaikinimas ir nuostolių atlyginimas

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

G. Bellantone padengia tris ketvirtadalius savo bylinėjimosi išlaidų.

Europos Bendrijų Audito Rūmai padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir ketvirtadalį G. Bellantone bylinėjimosi išlaidų.

____________

1 - OL C 237, 2006 9 30, p. 18.