Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence z dne 9. oktobra 2007 - Bellantone proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-85/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Začasni uslužbenec, imenovan za uradnika - Obvestilo o izteku pogodbe o zaposlitvi - Odpravnina - Dnevnica - Premoženjska škoda)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Gerardo Bellantone (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: T. Bontinck in J. Feld, odvetnika)

Tožena stranka: Računsko sodišče Evropskih skupnosti (zastopniki: T. Kennedy, J.-M. Stenier in G. Corstens, zastopniki)

Predmet zadeve

Na eni strani, razglasitev ničnosti odločbe generalnega sekretarja Računskega sodišča z dne 30. marca 2006 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke, nekdanjega začasnega uslužbenca, imenovanega za uradnika, v zvezi s plačilom odškodnine zaradi dodatnega odpovednega roka, odpravnine in dnevnic, ter na drugi strani, odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

G. Bellantone nosi tri četrtine svojih stroškov.

Računsko sodišče poleg svojih stroškov nosi četrtino stroškov G. Bellantoneja.

____________

1 - UL C 237, 30.9.2006, str. 18.