Language of document : ECLI:EU:F:2007:237

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (πρώτο τμήμα)

της 19ης Δεκεμβρίου 2007

Υπόθεση F-84/06

Luigi Marcuccio

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Κοινωνική ασφάλιση – Ασφάλιση υγείας – Ανάληψη ιατρικών δαπανών – Ρητή απόρριψη του αιτήματος»

Αντικείμενο: Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο L. Marcuccio, πρώην υπάλληλος της Επιτροπής, ζητεί, μεταξύ άλλων, την ακύρωση της αποφάσεως της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής περί σιωπηρής απορρίψεως των από 20 Ιουνίου και 18 Ιουλίου 2005 αιτήσεων του προσφεύγοντος-ενάγοντος για επιστροφή σε ποσοστό 100 % διαφόρων ιατρικών δαπανών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 72, παράγραφος 1, του ΚΥΚ. Επιπλέον, ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί να υποχρεωθεί η Επιτροπή να του καταβάλει τη διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού των επίμαχων ιατρικών δαπανών και του ποσού που του επεστράφη για τον σκοπό αυτό, δηλαδή ποσό 89,56 ευρώ. Τέλος, ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί να προσαυξηθεί το ποσό αυτό με τόκους υπερημερίας, υπολογιζόμενους με επιτόκιο 10 % και με ετήσια κεφαλαιοποίηση από 21ης Ιουνίου 2005.

Απόφαση: Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης απεκδύεται της αρμοδιότητάς του στην υπόθεση F‑84/06, Marcuccio κατά Επιτροπής, προκειμένου να αποφανθεί επ’ αυτής το Πρωτοδικείο. Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Περίληψη

Διαδικασία – Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών δικαστηρίων

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, παράρτημα I, άρθρο 8, § 3· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 72)

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, κατόπιν της ενώπιόν του ασκήσεως προσφυγής-αγωγής στρεφομένης κατά της απορρίψεως του αιτήματος υπαλλήλου να του επιστραφούν σε ποσοστό 100 % οι ιατρικές δαπάνες, λόγω της διανοητικής ασθένειας από την οποία υποστηρίζει ότι πάσχει, υποχρεούται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, του παραρτήματος I του Οργανισμού του Δικαστηρίου, να απεκδυθεί της αρμοδιότητάς του προκειμένου να αποφανθεί το Πρωτοδικείο, δεδομένου ότι εκκρεμούν ενώπιον του δευτέρου άλλες υποθέσεις μεταξύ των ιδίων διαδίκων, στις οποίες οι προσφυγές-αγωγές στηρίζονται νομικώς στην ίδια αιτία και αφορούν επίσης το δικαίωμα επιστροφής των ιατρικών δαπανών σε ποσοστό 100 %. Καθόσον οι διάφορες αυτές προσφυγές-αγωγές αφορούν μία μόνο διαφορά, πρέπει, σύμφωνα με την αρχή της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, στη διασφάλιση της οποίας σκοπούν οι διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφος 3, του παραρτήματος I του Οργανισμού του Δικαστηρίου, να ανατεθεί στο ίδιο κοινοτικό δικαστήριο η εκδίκαση της διαφοράς συνολικά.

(βλ. σκέψεις 8 έως 16)