Language of document : ECLI:EU:F:2007:237

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2007. gada 19. decembrī

Lieta F‑84/06

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Veselības apdrošināšana – Medicīnisko izdevumu segšana – Pieteikuma tiešs noraidījums

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko bijušais Komisijas ierēdnis Marcuccio lūdz atcelt netiešo lēmumu, ar kuru iecēlējinstitūcija ir noraidījusi viņa 2005. gada 20. jūnija un 18. jūlija pieteikumus, lai saskaņā ar Civildienesta noteikumu 72. panta 1. punktu saņemtu dažādu medicīnisko izdevumu atmaksu 100 % apmērā. Turklāt prasītājs lūdz piespriest Komisijai viņam samaksāt starpību starp strīdīgo medicīnisko izdevumu kopējo summu un summu, kas viņam šādā sakarā jau ir atmaksāta, proti, summu EUR 89,56 apmērā. Visbeidzot, prasītājs lūdz šai summai pieskaitīt nokavējuma procentus 10 % apmērā ar ikgadēju kapitalizāciju, sākot no 2005. gada 21. jūnija

Nolēmums Civildienesta tiesa atsakās izskatīt lietu F‑84/06 Marcuccio/Komisija, lai to varētu izskatīt Pirmās instances tiesa. Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Kompetences sadalījums starp dažādām Kopienu tiesām

(Tiesas Statūtu I pielikuma 8. panta 3. punkts; Civildienesta noteikumu 72. pants)

Saņemot prasību, kas iesniegta par atteikumu piešķirt ierēdnim medicīnisko izdevumu atlīdzību 100 % apmērā, uz kuru ieinteresētajai personai esot tiesības psihiskas slimības gadījumā, ko viņš esot ieguvis, Civildienesta tiesai atbilstoši Tiesas Statūtu I pielikuma 8. panta 3. punkta otrajai daļai ir pienākums atteikties no lietas izskatīšanas par labu Pirmās instances tiesai, ja pēdējā minētā izskata citas prasības starp tiem pašiem lietas dalībniekiem, kas ir pamatotas ar vienu un to pašu juridisko pamatu un kas arī attiecas uz tiesībām uz medicīnisko izdevumu atlīdzināšanu 100 % apmērā. Šīs dažādās prasības atbilst vienam un tam pašam strīdam un šķiet, ka pareizas tiesvedības nodrošināšanas nolūkā, ko cenšas nodrošināt ar Tiesas Statūtu I pielikuma 8. panta 3. punktu, strīda atrisināšana ir jāuztic tikai vienai tiesai.

(skat. 8.–16. punktu)