Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 26. júla 2010 - Vereecken/Komisia

(vec F-86/06)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006, s 19.