Language of document :

Žaloba podaná 30. júla 2008 - Kipp/Europol

(vec F-65/08)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Michael Kipp (La Haye, Holandsko) (v zastúpení: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia zo 4. októbra 2007, ktorým Europol informoval žalobcu, že neexistuje možnosť ako mu ponúknuť trvalé zamestnanie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 4. októbra 2007, ktorým žalovaný informoval žalobcu, že neexistuje možnosť ako mu ponúknuť trvalé zamestnanie, ako aj rozhodnutie z 29. apríla 2008, ktorým bola zamietnutá námietka podaná proti prvému uvedenému rozhodnutiu a rozhodnutie z 12. júna 2008, ktoré predstavuje pokračovanie rozhodnutia zo 4. októbra 2007,

zaviazať Europol na náhradu trov konania.

____________