Language of document :

Žaloba podaná dne 6. srpna 2008 - Visser-Fornt Raya v. Europol

(Věc F-67/08)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Maria Teresa Visser-Fornt Raya (Haag, Nizozemsko) (zástupce: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 4. října 2007, kterým Europol žalobkyni oznámil, že neexistuje žádná možnost nabídnout jí stálé pracovní místo

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 4. října 2007, kterým žalovaný žalobkyni oznámil, že neexistuje žádná možnost nabídnout jí stálé pracovní místo, jakož i rozhodnutí ze dne 29. dubna 2008 o zamítnutí stížnosti podané proti prvně uvedenému rozhodnutí a rozhodnutí ze dne 12. června 2008, které navazuje na rozhodnutí ze dne 4. října 2007,

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

____________