Language of document :

Kanne 6.8.2008 - Visser-Fornt Raya v. Europol

(Asia F-67/08)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Maria Teresa Visser-Fornt Raya (Haag, Alankomaat) (edustaja: asianajaja P. de Casparis)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriian kohde ja kuvaus

Europolin 4.10.2007 tekemän päätöksen kumoaminen, jolla Europol ilmoitti kantajalle, ettei hänelle ole mahdollista tarjota pysyvää työpaikkaa

Vaatimukset

Sen 4.10.2007 tehdyn päätöksen kumoaminen, jolla vastaaja ilmoitti kantajalle, ettei hänelle ollut mahdollista tarjota pysyvää työpaikkaa sekä 29.4.2008 tehdyn päätöksen kumoaminen, jolla ensimmäisestä päätöksestä tehty valitus hylättiin, ja 12.6.2008 tehdyn sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla 4.10.2007 tehtyä päätöstä kehitetään edelleen tosiseikkojen osalta

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

____________