Language of document :

Beroep ingesteld op 6 augustus 2008 - Visser-Fornt Raya / Europol

(Zaak F-67/08)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Maria Teresa Visser-Fornt Raya ('s-Gravenhage, Nederland) (vertegenwoordiger: P. de Casparis, advocaat)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van 4 oktober 2007 waarbij Europol verzoekster heeft meegedeeld dat haar geen vaste aanstelling kon worden aangeboden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 4 oktober 2007 waarbij de verwerende partij verzoekster heeft meegedeeld dat haar geen vaste aanstelling kon worden aangeboden, het besluit van 29 april 2008 tot afwijzing van de klacht tegen eerstgenoemd besluit en het besluit van 12 juni 2008 dat feitelijk voortbouwt op het besluit van 4 oktober 2007;

verwijzing van Europol in de kosten van de procedure.

____________