Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2008 r. - Visser-Fornt Raya przeciwko Europolowi

(Sprawa F-67/08)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Maria Teresa Visser-Fornt Raya (Haga, Niderlandy) (przedstawiciel: P. de Casparis, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 4 października 2007 r., w drodze której Europol poinformował skarżącą o braku możliwości zaoferowania jej stałego zatrudnienia.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 4 października 2007 r., w drodze której strona pozwana poinformowała skarżącą o braku możliwości zaoferowania jej stałego zatrudnienia a także decyzji z dnia 29 kwietnia 2008 r. odrzucającej zażalenie złożone na pierwszą z decyzji oraz decyzji z dnia 12 czerwca 2008 r. będącej kontynuacją decyzji z dnia 4 października 2007 r.;

obciążenie Europolu kosztami postępowania.

____________