Language of document :

6. augustil 2008 esitatud hagi - Sluiter versus Europol

(Kohtuasi F-68/08)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Rudolf Sluiter (Hillegom, Madalmaad) (esindaja: advokaat P. de Casparis)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada 4. oktoobri 2007. aasta otsus, millega Europol teatas hagejale, et talle ei ole võimalik pakkuda alalist ametikohta.

Hageja nõuded

Tühistada esiteks 4. oktoobri 2007. aasta otsus, millega kostja teatas hagejale, et talle ei ole võimalik pakkuda alalist ametikohta, ja teiseks 29. aprilli 2008. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata kaebus esimesena nimetatud otsuse ja 4. oktoobri 2007. aasta otsuse jätkuna vastu võetud 12. juuni 2008. aasta otsuse peale;

mõista kohtukulud välja Europolilt.

____________