Language of document :

Tožba, vložena 18. julija 2008 - Christoph in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-63/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Eugen Christoph (Liggiano, Italija) in drugi (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb, s katerimi so določeni pogoji za zaposlitev tožečih strank, ker je trajanje njihove pogodbe ali podaljšanje te omejeno na določen čas.

Predlogi tožečih strank

Odločbe Komisije, s katerimi so določeni pogoji za zaposlitev tožečih strank kot uslužbencev v smislu PZDU naj se razglasijo za nične zlasti, ker je z njimi omejeno trajanje njihove pogodbe;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________