Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 18.12.2008 - Nijs v. Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-64/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan e alakohta - Kannekirjelmän yhteenveto kanneperusteista - Arviointimenettely - Arvioijan ja arvioinnin tarkastajan nimeäminen - Asianosaiselle vastaista toimea ei ole - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (edustajat: asianajajat F. Rollinger ja A. Hertzog)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: T. Kennedy, J.-M. Stenier ja G. Corstens)

Oikeudenkäynnin kohde

Tilintarkastustuomioistuimen tekemän päätöksen, jolla kantajalle nimettiin arvioija ja arvioinnin tarkastaja, kumoaminen ja vahingonkorvausvaatimus kyseisestä päätöksestä aiheutuneesta vahingosta

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Bart Nijs velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 247, 27.9.2008, s. 25.