Language of document :

2008 m. gruodžio 18 d. Tarnautojų teismo antrosios kolegijos nutartis byloje Nijs prieš Europos Bendrijų Audito Rūmus

(Byla F-64/08)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktas - Pagrindų santrauka ieškinyje - Vertinimo procedūra - Vertintojo ir kontrolinio vertintojo paskyrimas - Akto, dėl kurio galima pareikšti apeliacinį skundą, nebuvimas - Akivaizdus nepriimtinumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Bart Nijs (Bereldanžas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokatų F. Rollinger ir A. Hertzog

Atsakovas: Europos Audito Rūmai, atstovaujami T. Kennedy, J.-M. Stenier ir G. Corstens

Dalykas

Audito Rūmų sprendimo, kuriuo paskirtas ieškovo vertintojas ir kontrolinis vertintojas, panaikinimas bei prašymas atlyginti dėl tokio sprendimo priėmimo patirtą žalą

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

B. Nijs padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 247, 2008 9 27, p. 25.