Language of document : ECLI:EU:F:2009:60

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

12 iunie 2009

Cauza F‑65/08

Michael Kipp

împotriva

Oficiului European de Poliție (Europol)

„Funcție publică — Personal al Europol — Nereînnoire a unui contract — Contract pe perioadă nedeterminată — Admisibilitate — Interesul de a exercita acțiunea — Acțiune îndreptată împotriva unei decizii care a dispărut la momentul introducerii acțiunii — Lipsă a reclamației prealabile”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolului 40 alineatul (3) din Conveția încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană privind înființarea Oficiului European de Poliție (Convenția Europol) și al articolului 93 alineatul (1) din Statutul personalului Europol, prin care domnul Kipp solicită anularea deciziei directorului Europol din 4 octombrie 2007 prin care se refuză reînnoirea contractului său și nu i se oferă un contract pe perioadă nedeterminată, a deciziei directorului Europol din 29 aprilie 2008 de respingere a reclamației sale împotriva deciziei din 4 octombrie 2007 sus‑menționate și a deciziei directorului Europol din 12 iunie 2008 prin care se refuză din nou reînnoirea contractului său

Decizia: Respinge acțiunea. Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari — Acțiune — Interesul de a exercita acțiunea — Apreciere la momentul introducerii acțiunii — Dispariție a deciziei contestate

Interesul de a exercita acțiunea, condiție indispensabilă pentru admisibilitatea acțiunii, trebuie să existe la momentul introducerii acțiunii. Prin urmare, este inadmisibilă o acțiune în anulare formulată împotriva unei decizii dispărute din ordinea juridică înainte de data înregistrării cererii introductive din cauza adoptării unei noi decizii, luată, după reexaminare, pentru alte motive și pe baza altor elemente decât cele pe care s‑a întemeiat administrația la adoptarea primei decizii. Noua decizie nu constituie o decizie confirmativă, ci, dimpotrivă, o decizie autonomă care se substituie deciziei precedente.

(a se vedea punctele 36, 37, 39 și 40)

Trimitere la:

Curte: 7 iunie 2007, Wunenburger/Comisia, C‑362/05 P, Rep., p. I‑4333, punctul 42

Tribunalul de Primă Instanță: 18 iunie 1992, Turner/Comisia, T‑49/91, Rec., p. II‑1855, punctele 24-26; 13 decembrie 1996, Lebedef/Comisia, T‑128/96, RecFP, p. I‑A‑629 și II‑1679, punctele 19 și 21; 29 septembrie 1999, Neumann și Neumann‑Schölles/Comisia, T‑68/97, RecFP, p. I‑A‑193 și II‑1005, punctul 58; 27 ianuarie 2000, TAT European Airlines/Comisia, T‑49/97, Rec., p. II‑51, punctele 30-36; 24 aprilie 2001, Torre și alții/Comisia, T‑159/98, RecFP, p. I‑A‑83 și II‑395, punctul 28; 5 martie 2004, Liakoura/Consiliul, T‑281/03, RecFP, p. I‑A‑61 și II‑249, punctele 36-38; 13 septembrie 2005, Fernández‑Gómez/Comisia, T‑272/03, RecFP, p. I‑A‑229 și II‑1049, punctele 36 și 42-44

Tribunalul Funcției Publice: 15 iulie 2008, Pouzol/Curtea de Conturi, F‑28/08, RepFP, p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000, punctele 45-50