Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 26.5.2011 - Lebedef v. komissio

(Asia F-40/10)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Vuosiloma - Vuosilomapäivien päättymisen jälkeinen poissaolo, jota varten ei ole saatu etukäteen lupaa - Palkan menettäminen - Henkilöstösääntöjen 60 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota komission päätös, jossa todetaan, että kantaja on vuodelta 2009 ylittänyt luvatta vuosilomansa 5,5 päivällä

Tuomiolauselma

Lebedefin kanne hylätään.

Lebedef vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 209, 31.7.2010, s. 55.