Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. szeptember 25-i ítélete – Bermejo Garde kontra EGSZB

(F-41/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Lelki zaklatás – Segítségnyújtás iránti kérelem – Nyilvánosságra hozatalhoz való jog – Újrabeosztás – Szolgálati érdek)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Moises Bermejo Garde (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) (képviselők: M. Echevarría Viñuela meghatalmazott, segítője: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Több határozat megsemmisítése iránti kérelem, amelyek a felperesnek a jogi szolgálat egységvezetői beosztásából azonnali hatállyal való felmentésére, a Logisztikai Igazgatósághoz való újrabeosztására és a segítségnyújtás iránti alakszerű kérelmének elutasítására vonatkoznak, valamint kártérítés iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 HL C 209., 2010.7.31., 55. o.