Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 12 mai 2011 – Stratakis/Comisia

(Cauza F-37/10)1

Limba de procedură: engleza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 246, 11.9.2010, p. 41.