Language of document :

Talan väckt den 27 maj 2010 - Stratakis mot kommissionen

(Mål F-37/10)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Sofoklis Stratakis (Aten, Grekland) (ombud: advokaten F. Sigalas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av uttagningskommittén i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/129/08 att inte uppta sökanden i den förteckning över godkända sökanden som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet som fattats av uttagningskommittén i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/129/08, av den 30 juli 2009, att inte uppta sökanden i den förteckning över godkända sökanden som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________