Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 13. dubna 2011 - Vakalis v. Komise

(Věc F-38/10)1

"Veřejná služba - Úředníci - Důchod - Převod nároků na důchod nabytých v Řecku do důchodového systému úředníků Unie - Výpočet bonifikace - Námitka protiprávnosti obecných prováděcích ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu - Zásada rovného zacházení - Zásada neutrality eura"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Ioannis Vakalis (Luvinate, Itálie) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků, jímž se v rámci převodu do systému Unie stanoví důchodové nároky žalobce

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá z části jako nepřípustná a z části jako neopodstatněná.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení Ioannise Vakalise.

Ioannis Vakalis ponese polovinu vlastních nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 209, 31.7.2010, s. 54.