Language of document :

Talan väckt den 7 juni 2010 - Bermejo Garde mot EESK

(Mål F-41/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Moises Bermejo Garde (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av flera beslut om avslutande av sökandens tjänstgöring som enhetschef på rättstjänsten med omedelbar verkan, omplacering till direktoratet för logistik och avslag på hans formella begäran om stöd samt begäran om skadestånd inklusive ränta.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslut nr 88/10 A som ordföranden av EESK fattade den 3 mars 2010 om avslag på den begäran sökanden framställde den 7 december 2009 och omplacering av sökanden,

ogiltigförklara tillägget av den 25 mars 2010 till beslut nr 88/10,

ogiltigförklara beslut 133/10 A av den 24 mars 2010 om avslutande av sökandens tjänstgöring som enhetschef på rättstjänsten med omedelbar verkan och omplacering av honom som enhetschef vid en annan tjänst från och med den 6 april 2010,

ogiltigförklara beslut nr 184/10 A som ordföranden av EESK fattade den 13 april 2010 om omplacering av sökanden till direktoratet för logistik med verkan den 6 april 2010,

bevilja skadestånd inklusive ränta, samt

förplikta EESK att ersätta rättegångskostnaderna.

____________