Language of document :

Sag anlagt den 27. maj 2010 - Rapone mod Kommissionen

(Sag F-36/10)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Chiara Rapone (Rom, Italien) (ved avvocato A. Rapone)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af EPSO's afgørelse om ikke at registrere sagsøgerens ansøgning om deltagelse i den almindelige udvælgelseprøve EPSO/AD/177/10-LAW

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om at afslå registrering af sagsøgerens fornyede ansøgning om deltagelse i den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/177/10-LAW, hvilket bekræftes i i EPSO's skrivelse af 12. april 2010.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________