Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 27. maijā - Rapone/Komisija

(lieta F-36/10)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Chiara Rapone (Roma, Itālija) (pārstāvis - A. Rapone, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru EPSO ir atteicis reģistrēt prasītājas pieteikumu piedalīties konkursā EPSO/AD/177/10-JURISPRUDENCE.

Prasītājas prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru atteikts reģistrēt prasītājas atkārtoti iesniegtu pieteikumu piedalīties konkursā EPSO/AD/177/10-JURISPRUDENCE, atteikumu apstiprinot ar EPSO 2010. gada 12. aprīļa vēstuli;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________