Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 31. maijā - Vakalis/Komisija

(lieta F-38/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ioannis Vakalis (Luvinate, Itālija) (pārstāvji - S. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Individuālo tiesību pārvaldes un maksājumu biroja lēmuma, ar ko noteiktas prasītāja tiesības uz pensiju, pārceļot tās uz Savienības pensiju shēmu, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atzīt Komisijas 2004. gada 28. aprīļa Lēmumu Nr. 60/2004 par prettiesisku;

atcelt Lēmumu PMO-4/TP D(2009)/434514716;

atcelt lēmumu, ar ko noraidīta sūdzība;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________