Language of document :

Talan väckt den 7 september 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank mot SRB

(Mål T-645/16)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Österrike) (ombud: advokaten G. Eisenberger)

Svarande: Einheitlicher Abwicklungsausschuss (SRB)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet från Single Resolution Board, till synes av den 15 april 2016, i vart fall i den utsträckning som beslutet rör sökanden, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

Första grunden: Ett klart åsidosättande av väsentliga formföreskrifter i form av bristande (fullständig) delgivning av det angripna beslutet

Andra grunden: Ett klart åsidosättande av väsentliga formföreskrifter i form av en bristande motivering av det angripna beslutet

____________