Language of document :

Определение на председателя на Общия съд от 6 февруари 2017 г. — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/ЕСП

(Дело T-645/16 R)

(Обезпечително производство — Единен съвет за преструктуриране — Единен фонд за преструктуриране — Предварителни вноски — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Брегенц, Австрия) (представител: G. Eisenberger, avocat)

Ответник: Единен съвет за преструктуриране (ЕСП) (представители: B. Meyring и S. Schelo, avocats)

Предмет

Искане с основание членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС и предмет постановяване на временни мерки, които имат за цел, от една страна, да се спре изпълнението на решението на изпълнителната сесия на ЕСП (SRB/ES/SRF/2016/06) от 15 април 2016 г. относно предварителните вноски в Единния фонд за преструктуриране за 2016 г., а от друга страна, да се разпореди на ЕСП да възстанови предварителните вноски, изплатени от жалбоподателя

Диспозитив

Отхвърля молбата за допускане на обезпечителни мерки.

Не се произнася по съдебните разноски.

____________