Language of document : ECLI:EU:T:2017:62

Ordonanța președintelui Tribunalului din 6 februarie 2017 –
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/CRU

(Cauza T645/16 R)

„Măsuri provizorii – Comitetul unic de rezoluție – Fondul unic de rezoluție – Contribuții ex ante – Cerere de suspendare a executării – Lipsa urgenței”

1.      Procedură de măsuri provizorii – Suspendarea executării – Măsuri provizorii – Condiții de dispunere – Fumus boni iuris – Urgență – Prejudiciu grav și ireparabil – Caracter cumulativ – Evaluare comparativă a tuturor intereselor în cauză – Ordine de examinare și mod de verificare – Putere de apreciere a judecătorului delegat cu luarea măsurilor provizorii

[art. 256 alin. (1) TFUE, art. 278 TFUE și art. 279 TFUE; Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 156 alin. (4)]

(a se vedea punctele 17-20)

2.      Procedură de măsuri provizorii – Suspendarea executării – Măsuri provizorii – Condiții de dispunere – Urgență – Prejudiciu grav și ireparabil – Sarcina probei – Prejudiciu financiar – Situație susceptibilă să pună în pericol viabilitatea financiară a reclamantei

[art. 256 alin. (1) TFUE, art. 278 TFUE și art. 279 TFUE; Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 156 alin. (4)]

(a se vedea punctele 28 și 29)

3.      Procedură de măsuri provizorii – Suspendarea executării – Măsuri provizorii – Condiții de dispunere – Urgență – Prejudiciu grav și ireparabil – Sarcina probei – Prejudiciu financiar – Obligația de a furniza indicații concrete și precise susținute prin mijloace de probă scrise detaliate

[art. 256 alin. (1) TFUE, art. 278 TFUE și art. 279 TFUE; Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 156 alin. (4)]

(a se vedea punctele 31 și 32)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolele 278 și 279 TFUE prin care se solicită dispunerea unor măsuri provizorii privind, pe de o parte, suspendarea executării Deciziei sesiunii executive a CRU (SRB/ES/SRF/2016/06) din 15 aprilie 2016 referitoare la contribuțiile ex ante la Fondul unic de rezoluție pentru anul 2016 și, pe de altă parte, obligarea CRU să ramburseze contribuțiile ex ante achitate de reclamantă

Dispozitivul

1)

Respinge cererea de măsuri provizorii.

2)

Cererea privind cheltuielile de judecată se judecă odată cu fondul.