Language of document :

Acțiune introdusă la 2 decembrie 2011 – ZZ/Comisia

(Cauza F-131/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de transfer al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Comisiei, în temeiul propunerii recalculate a PMO

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 15 iunie 2011 prin care se anulează și se înlocuiește propunerea de transfer al drepturilor de pensie ale reclamantului în urma cererii sale în temeiul articolului 11 alineatul (2) din anexa VII la statut și care cuprinde o nouă propunere calculată pe baza DGA adoptate la 3 martie 2011;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.