Language of document :

A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2010. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Barbara Mercredi kontra Richard Chaffe

(C-497/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Barbara Mercredi

Alperes: Richard Chaffe

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A Bíróság pontosítsa, hogy a gyermek szokásos tartózkodási helyének meghatározása érdekében mi a megfelelő teszt

a 2201/2003/EK rendelet1 8. cikke

a 2201/2003/EK rendelet 10. cikke

alkalmazása során.

Tekinthető-e egy bíróság olyan "intézménynek vagy más szervnek", amelynek felügyeleti jogot lehet biztosítani a 2201/2003/EK rendelet előírásainak alkalmazása során?

Folyamatosan alkalmazható-e a 10. cikk azt követően, hogy a megkeresett tagállam bírósága elutasította a gyermek visszavitelére irányuló keresetet a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló 1980. évi hágai egyezményre hivatkozva azon az alapon, hogy a 3. és az 5. cikk szerinti követelmények nem teljesültek?

Közelebbről: hogyan lehet feloldani azt az ellentétet, hogy a megkeresett állam határozata értelmében nem teljesültek, viszont a megkereső állam határozata értelmében teljesültek a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló 1980. évi hágai egyezmény 3. és 5. cikke szerinti követelmények?

____________

1 - A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 338., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.)