Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regatul Unit) la 18 octombrie 2010 - Barbara Mercredi/Richard Chaffe

(Cauza C-497/10)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Barbara Mercredi

Pârât: Richard Chaffe

Întrebările preliminare

Vă rugăm să clarificaţi care este criteriul potrivit pentru a determina reşedinţa obişnuită a unui copil în sensul:

a.    articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 2201/20031

b.    articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003.

O instanţă reprezintă o "instituţie sau alt organism" căruia îi pot fi conferite drepturi privind "încredinţarea" în sensul dispoziţiilor din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003?

Articolul 10 continuă să se aplice după ce instanţele din statul membru solicitat au respins o cerere de înapoiere a copilului potrivit Convenţiei de la Haga din 1980 privind răpirea pentru motivul că nu sunt îndeplinite condiţiile din articolele 3 şi 5?

În special, cum ar trebui soluţionat un conflict între o decizie a statului solicitat conform căreia condiţiile din articolele 3 şi 5 din Convenţia de la Haga din 1980 privind răpirea nu sunt îndeplinite şi o decizie a statului solicitant conform căreia condiţiile din articolele 3 şi 5 sunt îndeplinite ?

____________

1 - Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO L 338, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 06, p. 183).