Language of document :

Kanne 4.4.2011 - ZZ v. Europol

(Asia F-34/11)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja D. Dane)

Vastaaja: Europol

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan palkkaluokkaan AST5 luokittelevan päätöksen kumoaminen

Vaatimukset

Vastaajan 19.12.2010 tekemä päätös, jolla se ilmoitti kantajalle, että hänen virkansa luokittelu oli pysytetty palkkaluokassa AST5, on kumottava

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________