Language of document :

Beroep ingesteld op 26 maart 2011 - ZZ / CEDEFOP

(Zaak F-31/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: M.-A. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de directrice van CEDEFOP om verzoekers aanstelling te beëindigen en verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

Nietigverklaring van het besluit van de directrice van CEDEFOP van 14 april 2010 om verzoekers aanstelling te beëindigen;

veroordeling van CEDEFOP tot betaling aan verzoeker, ter vergoeding van zijn materiële schade bij gebreke van herplaatsing of tot die eventuele herplaatsing, van het verschil tussen de bezoldiging en het pensioen waarop hij recht zou hebben gehad indien hij na 15 november 2010 in dienst was gebleven en de eventuele vergoedingen of werkloosheidsuitkeringen en het pensioen waarop hij na die datum recht heeft;

veroordeling van CEDEFOP tot betaling van een voorlopig op 35 000 EUR vastgesteld bedrag ter vergoeding van verzoekers immateriële schade;

verwijzing van CEDEFOP in de kosten.

____________