Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 23. martā - ZZ/Padome

(lieta F-30/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - M. Velardo)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt prasītāja novērtējuma ziņojumu par laika posmu no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim, kā arī prasība atlīdzināt iespējamo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt karjeras attīstības ziņojumu par 2008. gadu un piespriest atbildētājai samaksāt atlīdzību par nodarīto kaitējumu, kas pagaidām novērtēts EUR 5000 apmērā un kas precīzāk tiks noteikts tiesvedības gaitā, kā arī kompensācijas un nokavējuma procentus, kas aprēķināti pēc likmes 6,75 % no morālā un mantiskā kaitējuma atlīdzības;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________