Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) 13. aprillil 2021 – Porr Bau GmbH versus Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

(kohtuasi C-238/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Porr Bau GmbH

Vastustaja: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

Eelotsuse küsimused

1.    Kas liikmesriigi õigusnormid, mis sätestavad, et jäätmed lakkavad olemast jäätmed vaid siis, kui jäätmeid või kasutusressursi ammendanud materjale või nendest saadud materjale kasutatakse vahetult toorainete või esmastest toorainetest saadud toodete asendamiseks või kui need on ette valmistatud korduskasutuseks, on vastuolus direktiivi 2008/98/EÜ1 artikli 6 lõikega 1?

Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt:

2.    Kas liikmesriigi õigusnormid, mis sätestavad, et kaevetööde tulemusel tekkinud materjal saab lakata olemast jäätmed alles siis, kui seda on kasutatud toorainete või esmastest toorainetest saadud toodete asendamiseks, on vastuolus direktiivi 2008/98 artikli 6 lõikega 1?

Juhul kui esimesele ja/või teisele küsimusele vastatakse eitavalt:

3.    Kas liikmesriigi õigusnormid, mis näevad ette, et kaevetööde tulemusel tekkinud materjal ei saa lakata olemast jäätmed, kui täitmata või täielikult täitmata on vormilised kriteeriumid (eelkõige registreerimis- ja dokumenteerimiskohustused), millel puudub rakendatud meetmele keskkonna seisukohast oluline mõju, kuigi on tõendatud, et kaevetööde tulemusel tekkinud materjal ei ületa konkreetse kasutusotstarbe suhtes kehtestatud piirväärtusi (kvaliteediklass), on vastuolus direktiivi 2008/98, artikli 6 lõikega 1?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT 2008, L 312, lk 3).