Language of document :

Az Amtsgericht Bremen (Németország) által 2021. február 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DM kontra CTS Eventim AG & Co. KGaA

(C-96/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Bremen

Az alapeljárás felei

Felperes: DM

Alperes: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2011/83/EU irányelv1 16. cikkének l) pontját, hogy a fogyasztó elállási jogának kizárásához elegendő, ha az eladó vagy szolgáltató nem közvetlenül nyújt szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatást a fogyasztó számára, hanem ilyen szolgáltatáshoz való hozzáférési jogot értékesít a fogyasztó részére?

____________

1 A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 304., 64. o.).