Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakousko) dne 11. února 2021 – WY

(Věc C-85/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci původního řízení

Stěžovatel: WY

Dotčený orgán: Steiermärkische Landesregierung

Předběžná otázka

Musí být článek 21 SFEU vykládán v tom smyslu, že v případě ztráty státní příslušnosti ex lege podle vnitrostátního práva, a v důsledku toho ztráty statusu občana Unie, musí být tento článek zohledněn při přezkumu proporcionality konkrétního případu podle zásad formulovaných Soudním dvorem v rozsudku ve věci Tjebbes a další1 a že může představovat překážku ztráty státní příslušnosti, pokud státní příslušník znovu nabyl svou předchozí státní příslušnost prohlášením a hrozící ztráta statusu občana Unie má zásadní důsledky pro jeho rodinný a profesní život?

____________

1 ECLI:EU:C:2019:189.