Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 13. detsembri 2012. aasta määrus - Parikka versus SEAE

(kohtuasi F-70/12)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 258, 25.8.2012, lk 29.