Language of document :

2012 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt. prieš EIB

(Byla F-73/12)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: ZZ ir kt., atstovaujami advokato L. Levi

Atsakovas: Europos investicijų bankas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, atlyginimo lapeliuose esančių sprendimų taikyti bendrąjį Europos investicijų banko sprendimą, kuriuo nustatoma, kad visų darbuotojų atlyginimai gali didėti ne daugiau kaip 2,8 %, ir sprendimą, kuriame apibrėžiama nuopelnų balų sistema, apimanti atlyginimo sumažinimą 1 %, panaikinimas ir, antra, priteisimas iš atsakovės atlyginimo skirtumo su palūkanomis ir žalos atlyginimas.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti 2012 m. balandžio mėn. atlyginimo lapeliuose esančius sprendimus taikyti ieškovams 2011 m. gruodžio 13 d. EIB valdybos sprendimą, kuriuo nustatoma, kad atlyginimai gali didėti ne daugiau kaip 2,8 %, ir 2012 m. vasario 14 d. EIB valdymo komiteto sprendimą, kuriame apibrėžiama nuopelnų balų sistema, apimanti atlyginimo sumažinimą 1 %, ir ta pačia apimtimi panaikinti visus sprendimus, esančius vėlesniuose atlyginimo lapeliuose.

Priteisti iš atsakovės atlyginimo skirtumą, kurį lemia minėti 2011 m. gruodžio 13 d. EIB valdybos ir 2012 m. vasario 14 d. EIB valdymo komiteto sprendimai, palyginti su atlyginimu, koks būtų gautas taikant ankstesnę atlyginimų sistemą; prie šio atlyginimo skirtumo turi būti pridėtos palūkanos, skaičiuojamos nuo 2012 m. balandžio 12 d. ir toliau kiekvieno mėnesio 12 d. iki visiško atsiskaitymo, kurių dydis nustatomas pagal ECB taikomą normą, padidintą 3 procentiniais punktais.

Priteisti iš atsakovės kompensaciją už žalą, patirtą dėl pirkimo galios netekimo, kuri ex aequo et bono preliminariai vertinama 1,5 % kiekvieno ieškovo mėnesinio atlyginimo.

Priteisti iš EIB bylinėjimosi išlaidas.