Language of document :

Acțiune introdusă la 17 iulie 2012 – ZZ şi alţii/BEI

(Cauza F-73/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ şi alţii (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiţii

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea deciziilor care figurează în fişele de remuneraţie, de aplicare a deciziei generale a Băncii Europene de Investiţii care stabileşte o creştere salarială progresivă limitată la 2,8% pentru întregul personal şi decizia care stabileşte o grilă de merit care determină o pierdere de 1% din salariu, şi, pe de altă parte, cererea subsecventă de obligare a instituţiei la plata diferenţei din remuneraţie, precum şi la plata unor daune interese

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor de aplicare în cazul reclamanţilor a deciziei Consiliului de administraţie al BEI din 13 decembrie 2011 de stabilire a unei creşteri salariale limitate la 2,8% şi a deciziei Comitetului de direcţie al BEI din 14 februarie 2012 care defineşte o grilă de merit care determină o pierdere de 1% din salariu, decizii conţinute în fişele de remuneraţie din aprilie 2012, precum şi anularea, în aceeaşi măsură, a tuturor deciziilor conţinute în buletinele de remuneraţie ulterioare;

obligarea pârâtei la plata diferenţei de remuneraţie care rezultă din decizia citată anterior a consiliului de administraţie al BEI din 13 decembrie 2011 şi din cea a Comitetului de direcţie al BEI din 14 februarie 2012 în raport cu aplicarea regimului salarial precedent; întrucât această diferenţă de remuneraţie trebuie majorată cu dobânzi de întârziere care încep să curgă de la 12 aprilie 2012 şi apoi de la data de 12 a fiecărei luni până la plata integrală a sumei datorate, aceste interese fiind stabilite la nivelul ratelor BCE majorate cu 3 puncte;

obligarea pârâtei la plata unor daune interese pentru prejudiciul suferit din cauza pierderii puterii de cumpărare, acest prejudiciu fiind evaluat ex aequo et bono, şi cu titlu provizoriu, la 1,5% din remuneraţia lunară a fiecărui reclamant

obligarea BEI la plata cheltuielilor de judecată.