Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 9. jūlijā – ZZ/Komisija

(lieta F-72/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji – S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu par kādas summas atgūšanu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 85. pantu no prasītājas, kas agrāk bijusi A4 (AD12) pakāpes pagaidu darbiniece un vēlāk AD6 pakāpes ierēdne, atalgojuma

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2011. gada 20. decembra lēmumu par summas EUR 172 236,42 apmērā atgūšanu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 85. pantu;

pakārtoti, piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājai kaitējumu EUR 172 236,42 apmērā vai, vēl pakārtotāk, – to summu, kas nepamatoti samaksātas līdz brīdim, kad nepareizība tika konstatēta, bet netika labota, apmērā – vai, vispakārtotāk, – to summu, kas nepamatoti samaksātas līdz 2010. gada novembrim, kad tika vienīgi labots viņas korekcijas koeficients, apmērā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.