Language of document :

Beroep ingesteld op 9 juli 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-72/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal en D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot terugvordering, krachtens artikel 85 van het Statuut, van een bedrag van de bezoldiging van verzoekster, voorheen tijdelijk functionaris van de rang A 4 (AD 12) en vervolgens ambtenaar van de rang AD 6

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 20 december 2011 om krachtens artikel 85 van het Statuut over te gaan tot terugvordering van een bedrag van 172 236,42 EUR;

subsidiair, veroordeling van de Commissie tot vergoeding aan verzoekster van het bedrag van 172 236,42 EUR of, nog meer subsidiair, van de bedragen die ten onrechte zijn betaald tot aan de dag waarop de onregelmatigheid is ontdekt, maar niet is gecorrigeerd dan wel, nog meer subsidiair, van de bedragen die ten onrechte zijn betaald tot en met de maand november 2010, toen alleen verzoeksters vermenigvuldigingsfactor werd gecorrigeerd;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.